Договір публічної оферти

 

Інтернет-магазин https://sushiicons.com.ua/ (далі – Продавець) публікує даний договір, що є публічним договором-офертою і має відповідну юридичну силу, про продаж товарів, представлених на офіційному інтернет-сайті Продавця, на адресу як фізичних, такі юридичних осіб (далі – Покупець).

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до статтей 633, 641 Цивільного Кодексу України (далі – ЦК України) цей Договір є договором публічної оферти (далі – Договір), являє собою офіційну пропозицію інтернет-сайту https://sushiicons.com.ua/далі іменується як “Продавець”, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу Товарів, в тому числі дистанційним способом, представлених на офіційному інтернет-сайті Продавця. Його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець).

1.2 Факт здійснення покупцем замовлення в усній (по телефону або в магазині) або письмові (через сайт або електронну пошту) форм і та отримання даного замовлення Продавцем є повним та безперечним прийняттям даного публічного договору та інформації, викладеної на сайті Продавця.

1.3 У замовленні повинні бути вказані:

- прізвище та ім’я (для фізичних осіб);

- повне юридичне найменування Покупця і місце його знаходження (для юридичних  осіб), прізвище та ім’я представника організаціях, яка від її особи оформлює замовлення;

- адреса доставки, контактний номер телефону для зв’язку з Покупцем або вказаною ним особою;

- найменування,кількість і ціна товарів.

1.4 Укладаючи даний договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також в разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Продавцем своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням цього договору, Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору,можливості проведення взаєморозрахунків, а також для можливості отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” йому відомий і зрозумілий.

1.5 Продавець має право змінити Угоду в односторонньому порядку без попереднього інформування Користувача/Покупця. Змінена Угода набуває чинності з моменту її опублікування на сайті Інтернет-магазину.

1.6 У даному Договорі, якщо зміст не потребує іншого,терміни слід тлумачити наступним чином:

“Оферта” – публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі з метою укласти договір купівлі-продажу на існуючих умовах, зазначених у Договорі.

“Товар” – перелік найменувань асортименту, представлених наофіційному сайті Продавця.

“Покупець” – фізична або юридична особа, яка розмістила замовлення в Інтернет-магазині https://sushiicons.com.ua/ з метою придбання будь-якого товару і вступила в договірні  відносини з Продавцем на умовах, зазначених у Договорі.

“Акцепт” – повне та беззаперечне прийняття Покупцем умов Договору.

“Замовлення” – окремі позиції з асортиментного переліку товару, вказані Покупцем при розміщенні заявки на інтернет-сайті Продавця або замовлені будь-яким іншим способом.

“Особистий кабінет” – персональний розділ Покупця на сайті Продавця, доступдо якого має Покупець, в якому відображається його персональна інформація і історія розміщених ним  замовлень.

“Інтернет-магазин” – інтернет-сайт, що належить Продавцю, розташований в мережі Інтернет за адресою https://sushiicons.com.ua/ru/, де представлені товари, пропоновані Продавцем для придбання, а також умови оплати і доставки товарів Покупцям.

 

2. Предмет Договору

2.1. Продавець

© 2020 Sushi Icons. Всі права захищені